Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (ETEA) missiooniks on luua tuuleenergia arengule ja selle tehnoloogia arendusele sellised tingimused, mis tagavad tuuleenergia ja selle arendajate konkurentsivõime ning taastuvenergia laiema kasutuselevõtu kaudu puhta elukeskkonna säilimise.

ETEA peamised strateegiad on järgnevad:

  • osalemine tuuleenergia arenguks sobiva seadusandluse väljatöötamisel;
  • infovahetus ja avalikud suhted;
  • energiaturu takistuste ületamine taastuvenergia rakendamisel;
  • tuuleenergia tootmise, tasakaalustamise ja salvestamise tehnoloogiline areng;
  • regulatsioonide ja standardite väljatöötamine;
  • oskusteabe vahendamine ja hankimine;
  • tuuleenergia klastri arendamine.

Täna on ETEA liikmeskonnaks 17 kodumaist ja rahvusvahelist organisatsiooni.

ETEA-ga liitumiseks võtke ühendust: info(at)tuuleenergia.ee või (+372) 5063583.

ETEA kuulub järgmistesse organisatsioonidesse:

WindEurope

Eesti Taastuvenergia Koda

Eesti Elektritööstuse Liit