Uuringu failid ükshaaval: 
 
 
Infraheli

Nocebo (A detrimental efect on health produced by psychological or psychosomatic factors such as negative expectations of treatment or prognosis.)

Linnud ja tuulikulabad

  • Taanis 2020 tehtud uuring näitab, et linnud suudavad tuulegeneraatorite labasid edukalt vältida ja lindude suremus generaatoriga kokkupõrkest on pea olematu. Taanikeelne uuringu täistekst avaneb siit. Ingliskeelne lühiülevaade avaneb siit.
  • Norras 2020 läbiviidud uuring näitab, et ühe tuulikulaba mustaks värvimine vähendab ohtu lindudele. Uuring avaneb siit. 

Kalurid ja meretuulepargid

  • Euroopa Parlamendi 2020 uurimus, mis käsitleb kalurite ja tuuleparkide koostoimimist avaneb siit.

Merepargi ökoloogilne mõju

  • Avamere tuulepargi rajamise lühiajaline õkoloogiline mõju Hollandi rannikuvööndis uuring 2011 avaneb siit.

Tuulikulabade jäätmekäitlus 

Tuulikute kasutusest kõrvaldamine

Tuulikute keskkonnamõju