Euroopas on aastal 2020 150 GW maismaa tuuleparke ja 22 GW mereparke.

Aastaks 2030 on plaanitud 290 GW maismaa tuuleparke ja 100 GW meretuuleparke.

Aastal 2050 on Euroopas 750 GW maismaa tuuleparke ja 450 GW meretuuleparke.

Kogukulu ühe MWh tootmiseks on:

  • Maismaa tuulepargis 46-63 euri
  • Meretuulepargis 62-83 euri
  • Päiksepargis 64-85 euri
  • Fossiilsed kütused 70-95 euri. 

75-80% tuulepargi vahetus läheduses elavatest eurooplastest suhtub neisse pooldavalt.

Euroopas 300 000 tuuleenergeetika töökohta, paljud neist on kaugemates ja eraldatumates piirkondades. 75% on maismaa tuuleparkides ja 25% meretuuleparkides. 1GW valmis ehitatud  tuuleenergia võimsust maismaal loob 5000 töökohta (planeerimine, valmistamine, installeerimine).

Tuuleenergia valdkonna käive Euroopas on 60 miljardit.  65% sellest on otsene sisend EU majandusse, see tähendab, et iga 1000 €-st 650 € jääb Euroopasse, panustab seeläbi maksudesse ja SKP-sse. 

Iga maismaale installeeritud GW toob majandusse 2,5 miljardit eurot ja 2,1 miljardit eurot toob iga merele installeeritud GW. Iga mereparki investeeritud miljard eurot toob kaasa 463 töökohta.

Tuuleenergeetika maksab  Euroopas aastas 5 miljardit eurot makse. 

Euroopa tuuletööstus investeerib 5% oma tulust teadus- ja arendustegevusse.

Tuuleenergia tootmisel ei teki kasvuhoonegaase ega paisata õhku saasteained, samuti ei kasuta peaaegu üldse vett ja tuuleturbiini tootmiseks kuluva energia toodab see tagasi vähem kui aastaga. Hästi planeeritud, paigutatud ja hallatud tuulepargid mõjutavad ümbritsevat keskkonda minimaalselt.  

Tuulegeneraatori eluiga on 25 kuni 35 aastat, sellele järgneb kas demonteerimine või tuulegeneraatoris olevate seadmete vahetus ehk repowering.  

85–90% tuulikus kasutatavatest materjalidest saab taaskasutada. Kõige keerulisem on taaskasutada tuuliku labasid, sellele küsimusele otsitakse lahendust ja juba täna kasutatakse neid tsemenditööstuses toorainena.