Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green avalikustas teisipäeval aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO), noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti ja kuulutas välja kuni 14. oktoobrini 2021 kestva aktsiate pakkumise. Enefit Greeni aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas algab eelduslikult 21. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumise baasmahuks on kuni 115 miljonit eurot, mis koosneb uue lihtaktsia emiteerimisest mahus kuni 100 miljonit eurot ning olemasoleva lihtaktsia müümisest mahus kuni 15 miljonit eurot. Baasmahu raames pakutakse investoritele kuni 17,3% kõigist Enefit Greeni aktsiatest.  Olemasolevate aktsiate arvu võidakse suurendada kuni  kuni 60 miljoni euro võrra. Sellisel juhul võib pakkumise kogumaht olla  kuni 175 miljonit eurot moodustades kuni 26,4% ettevõtte aktsiatest. Aktsiaid pakutakse avalikult jaeinvestoritele Eestis, Lätis ning Leedus.

Enefit Green soovib IPOga kaasata ligilähedaselt 100 miljonit eurot oma arendusprojektide ja võimalike uute projektide finantseerimiseks. Konkreetsemalt, Enefit Green plaanib pakkumise tulu kasutada oma lähiaastate perspektiiviga  tuule- ja päikeseparkide arendamiseks tootmisvõimsusega kuni 600 MW.
Enefit Greeni aktsiate pakkumisperiood algab 5. oktoobril 2021 kell 10.00 ja lõpeb 14. oktoobril 2021 kell 14.00. Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus on plaanis avalikustada 15. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval ning aktsiatega börsil kauplemise esimeseks päevaks on kavandatud 21. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Pakkumise hinnavahemik on 2,45 eurot kuni 3,15 eurot. Jaepakkumise raames esitatavad märkimiskorraldused tuleb esitada hinnaga, mis vastab hinnavahemiku kõrgemaile tasemele, s.o. 3,15 eurot aktsia kohta. Pakkumise lõplik hind määratakse kindlaks investorite nõudluse väljaselgitamise protsessi kaudu ja on ühesugune nii jaepakkumises kui ka institutsionaalses pakkumises osalevate investorite jaoks.