Arutame, kuidas saame tulevikus lõimida tuulepargid ja kogukonnad üheks roheenergia tervikuks. Ideedena on laual otseste ja kaudsete töökohtade loomine kogukonda; ettevõtluse elavdamine lähedal asuva taastuvenergia tootmise kaudu; kaasaegse taristu rajamine hajaasustuspiirkondadesse; kogukonnale sh kohalikele ettevõtjatele eritingimustel elektri- või muu energiakandja müük; stipendiumid kohalikele just taastuvenergia valdkonnas hariduse omandamiseks. Kokkuvõtvalt: proovime kohaliku kasu rääkida ja mõtestada lahti sügavamalt kui ainult otsene rahaline hüvitis. Rahaline hüvitis on väga oluline, kuid vajalikud on mõlema osapoole pingutust nõudvad lahendused.
Arutelu juht:Siiri Liiva (Ärilehe ajakirjanik)
Osalejad:Jaanus Uiga (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kuido Kartau (Saare Wind Energy), Karel Tölp (Häädemeeste vallavanem), Aavo Kärmas (Enefit Green), Argo Mendel (Võiste sadama juht, rannakalur)

Ürituse lava: Maa ala

Leia meid sotsaalmeediast: