Norras 2020 läbiviidud uuring näitab, et ühe tuulikulaba mustaks värvimine vähendab seadme ohtu lindudele. Kuna tuulikutel tuleb nagunii kolmandik labasid ära võõbata, siis andis riik korralduse värvida üks laba lisaks sinist värvi.

Nii on kõik Eesti tuulikud kindlasti rahvuslikud ja panustavad silmnähtavalt Eesti riiklike rohe-eesmärkide täitmisesse.

Lisaks kinnitas Lennuamet, et see aitab hobipilootidel end lokaliseerida. Kuna Eesti ja meie lähinaabrid ei hiilga kahjuks säravate pinnavormidega, mis oleks hobilenduritele heaks pidepunktiks asukoha määramisel, siis on lipivärvides tuulikud suureks abiks.

Hea algatuse levitamiseks on Euroopa Komisjonis algatatud määrus, mis kohutab kõiki tuulikulabasid asukohariigi lipuvärve kasutades üle võõpama.

Seni on välja töötatud süsteem:

  • Soome: sinine-valge-sinine ja kaks tuulikut peavad seisma kohakuti, et sinine rist oleks arusaadav. Nad ei tohi ka erineval kiirusel liikuda, ehk säilitada tuleb sünkroonsus.
  • Eesti: sinine-must-valge, järjekord võib varieeruda. Eesti tuulearendajad on muidugi ka õnnelikud, sest ära tuleb värvida ainult kaks laba ja mitte kõik kolm.
  • Läti: punane-valge-punane, äärmisel juhul ka punane-punane-valge.
  • Leedu: kollane-roheline-punane.
  • Poola: kuna Poola lipul on ainult kaks värvi, siis nende tuulikud ehitatakse ümber kas kahe või nelja tuulikulabadega mudelite peale. See kurvastas Poola arendajaid, kuid kahte värvi ei ole võimalik võrdselt kolme laba peale jagada.
  • Saksmaa: Must-punane-kollane.
  • Õnneks jäävad määrusest puutumata Suurbritannia tuulepargid, kus õige formatsiooni saamiseks tuleks kasutada vähemalt nelja sünkroonis liikuvat tuulegeneraatorit.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon