Keskkonnaministeerium kiitis heaks Eesti Energia Liivi lahe tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi. Meretuulepark on kavandatud Liivi lahte, 10 kilomeetri kaugusele Kihnu saarest.

Eesti Energia soovib Liivi lahte rajada kuni 1000 megavatise võimsusega meretuulepargi, kuhu püstitatakse 40 kuni 150 tuulikut, olenevalt nende võimsusest. Tuulikute võimsus jääks vahemikku kuus kuni 20 megavatti ja tuuliku tipukõrguseks 200 kuni 300 meetrit.

Meretuulepargi arendusala 183 ruutkilomeetri suurune, ala asub madalal merealal, kus suurim sügavus on 36,4 meetrit.

Meretuuleparki on planeeritud kuni 160 tuulikut koguvõimsusega 1000 megavatti, mis kataks ära ligi poole Eesti elektrienergia vajadusest.

Tuulepargi seadmed ühendatakse omavahel merepõhjakaablitega. Maismaale kulgevad kaablid Häädemeeste piirkonda ja piiriülese ühenduse rajamisel ka Läti suunal.

Eesti Energia alustas Liivi lahe tuulepargi planeerimist 2009. aastal. Seni on teostatud esmased tuule mõõtmised, merepõhja-, jää- ja linnustiku uuringud.