Keskkonnaministeerium (KM) kiitis heaks Saare Wind Energy OÜ poolt Saaremaa läänerannikule rajatava meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi (KMH).

Möödunud aasta 28. mail algatas valitsus hoonestusloa menetluse Saare Wind Energy OÜ esitatud taotluse alusel meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule. Meretuulepargi rajamise eesmärgiks on taastuvatest energiaallikatest keskkonnasõbralikul viisil elektrienergia tootmine ja selle suunamine üldisesse elektrisüsteemi.

KMH programmi järgi on kavandatavaks tegevuseks maksimaalselt kuni 100 tuulikuga meretuulepargi võimsusega kuni 1400 megavatti (MW) püstitamine Saaremaa lääneranniku piirkonnas territoriaalmeres ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemi põhivõrguga rajamine. Tuuliku rootori diameeter on eeldatavalt 250–280 meetrit, mis tingib tuuliku maksimaalse kõrguse kuni 310 meetrit.

Saare Wind Energy OÜ on 2015. aastast planeerinud Saaremaa rannikule hinnanguliselt 1,7 miljardit eurot maksva minevat 100 tuulikuga hiidtuuleparki ning saatis 2017. aasta lõpus valitsusele palve, et viimane teeks otsuse meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamiseks.

2019. aasta kevadel otsustas valitsus kaitsepolitsei sisendile toetudes luba mitte väljastada, kuna leidis, et taotleja võib ohustada avalikku korda, ühiskondlikku turvalisust ja riigi julgeolekut. Saare Wind Energy vaidlustas seejärel hoonestusloa algatamata jätmise. Möödunud aasta aprillis jõuti kompromissini, mille alusel tühistati valitsuse esialgne otsus.

Möödunud aasta maikuus otsustas valitsus toetada kavandatava meretuulepargi hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamist.

Mullu oktoobris ostis Hollandi ettevõte Van Oord Saare Wind Energys 30 protsendi suuruse vähemusosaluse, mis osapoolte sõnul aitab meretuulepargi arenduskäiku kiirendada.

KMH ekspert on Roheplaan OÜ, otsustaja ehk hoonestusloa andja on valitsus, menetlust korraldab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, KMH järelevalvaja on keskkonnaministeerium.