Tuuleenergia panustab Euroopa majanduskasvu

Aastal 2019 oli tuuleenergias Euroopas 300 000 töökohta.

Neist 75% on seotud maismaa tuuleparkidega ja 25% meretuuleparkidega

Euroopa tuuletööstusel aastane käive on 60 miljardit eurot.

65% sellest lisab väärtust ELi majandusele. Seega jääb 1000 euro suuruse tulu kohta 650 eurot EL-i ning panustab maksudesse ja SKPsse.

Ülejäänud 350 eurot läheb materjalide ja seadmetega varustavatele ettevõtetele väljastpoolt ELi – sealhulgas Euroopa ettevõtetele välismaal.

Iga uus maismaale paigaldatud GW toob Euroopa Liidu majandusse 2,5 miljardit eurot.

Iga uus merele paigaldatud GW toob 2,1 miljardit eurot.

Euroopa on tuuletehnoloogia lipulaev


Euroopa tuulikutetoojad omavad 42% tuuleturbiinide ülemaailmse turuosast.

Kümme aastat tagasi oli osakaal 33%.

Maailma kümnest suurimast turbiinitootjast 5 asuvad Euroopa Liidus.


Euroopa tootjate konkurentsivõime sõltub suures osas koduturust.

Euroopas asuvab 31% kõigist tuulekomponentide tootmisrajatistest maailmas.

Maailma tuuleturbiinide komponentide turg on väärt 50 miljardi eurot.

Euroopas on sellest 26%, mis on võrdne 13 miljardi euroga..

Hoidmaks tootmis- ja tarneahelat piirkonnas vajab Euroopa tuuleparkide laienemist nii maismaal kui merel.

Euroopas on 248 tuulegeneraatorite tootmisüksust.

Kohalik kasu

Tuuleenergiatööstus Euroopa Liidus maaksab aastas 5 miljardit eurot makse.

1 miljard eurot sellest on kohalikud makse ja muud kogukondadele kasulikud maksed.

Tuulepargid maksavad keskmiselt 2,3 € / MWh eest kohalike makse.

Tuuletööstus edendab õnnelikku kooseksisteerimist muude majanduslike ja ühiskondlike huvidega, näiteks põllumajandus, kalandus, bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja sõjavägi.

Lisaks maksudele pakuvad mõned tuulepargid vabatahtlikult hüvitisi kohalikele elanikele.

Need hõlmavad mitterahalisi hüvitisi ja väljamakseid kogukonda. Kasu saavad fondid ja kogukonnad, kes jagavad omandit tuulepargist.

Tuulepargid asuvad maapiirkondades, sageli kaugel suurlinnadest, madala investeerimisaktiivsusega piirkondades.

Neis kogukondades on tuulepargi poolt loodud tulu võtmetähtsusega. Investeerimine tuuleenergiasse on õiglase energiaülemineku võti.

Euroopa riiklikud energia- ja kliimakavad
Europe’s National Energy and Climate Plans (NECPs)

Euroopa riiklikud energia- ja kliimakavad (NECPs) näevad ette lisada aastaks 2030 kuni 397 GW tuuleenergiat , mis on kaks korda rohkem kui tänane 197 GW.

See vastaks 30% -le ELi energiatarve 2030. aastal.

Selle saavutamiseks Euroopas tuleb igal aastal paigaldada 21 GW.

ELi kohustus vähendada kasvuhoonegaase heitkogused 2030. aastaks vähemalt 55%.

NECPi stsenaariumi korral annaks Euroopa tuulesektor tööd 450 000 inimesele.

2030. aastaks maismaal 250 000 inimest ja 200 000 meretuules.