Statistikaameti andmetel tootsid elektrijaamad 2020. aastal elektrit 5516 gigavatt-tundi, mis on veerandi võrra vähem kui aasta varem; põlevkivist toodetud elektri kogus kahanes poole võrra.

Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul jätkus möödunud aastal taastuvatest allikatest elektri tootmise kasv. «Aastaga suurenes elektri tootmine puitkütusest 13 protsenti ja see moodustas elektri kogutoodangust neljandiku,» ütles Truuts pressiteates.

«Tuuleenergiat toodeti 843 gigavatt-tundi, mis on 23 protsenti rohkem kui aasta varem ja hüdroenergia ehk vee-energia toodang kasvas aastaga üle kahe korra,» lisasTruuts.

Põlevkivist toodetud elekter moodustades 40 protsenti kogu toodetud elektrist. Soojust toodeti elektrijaamades 4518 gigavatt-tundi, mis on eelmise aastaga võrreldes 5 protsenti vähem.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat ka koostootmisprotsessis ja selle tulemusena vähenes elektri tootmismaht aastases võrdluses ligi 7 protsenti. Samal ajal kasvas selles protsessis toodetud elektri osatähtsus ligi 26 protsendini kogutoodangust.