Mere tuuleenergeetika on kõige kiiremini arenev haru aina konkurentsirohkemas energia valdkonnas – tehnoloogia areneb, kulud vähenevad.

Tuulepargid toovad otsest majanduslikku kasu asupaikadele, kus nad asuvad –  investeeringud, tugi kohalikele kogukondadele, sadamatele.

Eesti meretuulepargid on planeeritud sügavale ulgumerele  ja seeläbi on inimestele vähem häirivamad – elamutest kaugel, inimestest eemal.

Koostoimimine ja koostöö – vesiviljelus (ehk sinimajandus) ühes tuuleenergeetikaga ehk tuulikute vahele saab rajada kala-, merekarbi- ja vetikakasvatused.

Eestis ei ole täna ühtegi meretuuleparki, esimene projekt algatati aastal 2006.

Kõik täna Eesti arendajate poolt soovitud meretuulepargid annaksid kokku  tootmisvõimsuse 12908 MW.

Euroopas püsitati 2019 aastal 502 meretuulikut, kokku kümnes meretuulepargis.

Läänemere suurus ja tuuleolud omavad potnetsiaali rajada merre kokku 83GW võimsusega tuulepargid.