Mere tuuleenergeetika on kõige kiiremini arenev haru aina konkurentsirohkemas energia valdkonnas – tehnoloogia areneb, kulud vähenevad.

Tuulepargid toovad otsest majanduslikku kasu asupaikadele, kus nad asuvad –  investeeringud, tugi kohalikele kogukondadele, sadamatele.

Eesti meretuulepargid on planeeritud sügavale ulgumerele  ja seeläbi on inimestele vähem häirivamad – elamutest kaugel, inimestest eemal.

Koostoimimine ja koostöö – vesiviljelus (ehk sinimajandus) ühes tuuleenergeetikaga ehk tuulikute vahele saab rajada kala-, merekarbi- ja vetikakasvatused.

Eestis ei ole täna ühtegi meretuuleparki, esimene projekt algatati aastal 2006.