Täna algab aegade suurim riigi taastuvelektri vähempakkumine, millega plaanitakse Eesti elektriturule tuua ligi 150 tuhande majapidamise aastase tarbimise jagu elektrit.

„Üleeuroopaline kõrge elektrihind tõestab, et oleme jätkuvalt suures sõltuvuses fossiilsetest kütustest. Seetõttu on oluline tuua turule järjest rohkem taastuvelektrit tootvaid seadmeid, mis annavad oma panuse nii keskkonnasäästu kui elektrihindade vähendamisse,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Vähempakkumisega tahame Eesti elektrisüsteemi lülitada suure koguse – 450 gigavatt-tundi taastuvelektrit, millega on võimalik katta ligi 150 tuhande majapidamise aastane elektritarbimimine. Samuti aitab vähempakkumine täita Eesti kliimaeesmärke, mille kohaselt tuleb 2030. aastal katta 40 protsenti elektrienergia tarbimisest taastuvatest allikatest,“ ütles Aas.

Eesti on seni olnud suurim süsinikuheitmete vähendaja Euroopa Liidus, võrreldes 1990. aastaga on heitmete kogus vähenenud meil üle 70 protsendi. Aasta-aastalt on suurenenud ka taastuvatest allikatest toodetud energia maht. Kui näiteks soojuse tootmisel on taastuvat pärituolu juba iga teine tarbitud energiaühik, siis elektri puhul vaid iga neljas, mistõttu tuleb taastuvelektri tootmist kiirendada. Vähempakkumise tulemusena suureneb taastuvelektri tootmine 30 protsendini tarbimisest, ühtlasi väheneb veelgi süsinikuheide.

„Taastuvelektri kasutamine pole vaid riigi huvi, vaid sellel on ka tugev kodanike toetus,“ lisas minister Aas. Ta viitas Emori poolt koostatud tuuleparkide meelsusuuringule, mille kohaselt eelistavad Eesti elanikud energiat saada taastuvatest allikatest – päikeseenergia kasutamist toetas 84 protsenti ja tuuleenergia kasutamist 79 protsenti küsitlusele vastanutest.

Vähempakkumisel saab osaleda uue taastuvelektri tootmisseadmega või olemasoleva tootmisseadme juurde rajatud uue elektripaigaldisega. Saavutavamaks tarbijatele parim hind, kujuneb vähempakkumise võitjatele makstav toetuse summa pakkujate konkurentsis. Vähempakkumise käigus pakuvad taastuvenergia tootjad vajaliku summa, mille teenimine elektriturult on nende jaoks vajalik ning kui turuhind liigub võitjate poolt küsitud hinnagarantiist madalamale, katab riik vähempakkumise võitjatele küsitud hinnagarantii ja turuhinna vahe.

Taastuvenergia vähempakkumise viib läbi Elering. Pakkumise peab esitama hiljemalt 1. juuniks 2022. aastal. Võtja peab alustama elektrienergia tootmist hiljemalt 1. jaanuaril 2026. aastal.

Järgmine riigi vähempakkumine 650 gigavatt-tunni taastuvelektri tootmisele toimub 2023. aastal.

Täpsem informatsioon vähempakkumise kohta on leitav Eleringi veebilehel.