Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et Saare 2.1 mereala enampakkumise võitja on selgunud. Ainsaks pakkumiseks jäi Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte) poolt esitatud pakkumine summas 2 457 000 eurot, mis oli ka enampakkumise alghind.

Enampakkumise võitja saab alustada meretuulepargi arendamist Saare 2.1 merealal, mille suurus on 163,8 km².

Enampakkumine algas Eesti aja järgi 18.06.2024 kell 12.00 ning lõppes 20.06.2024 kell 12.00.

Deep Wind Offshore AS poolt 28.03.2024 esitatud hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatakse Saare 2.1 merealale püstitada kuni 98 tuulikut koguvõimsusega kuni 1560 MW. Enampakkumise võitja suhtes algatatakse hoonestusloa menetlus koos keskkonnamõju hindamisega 90 päeva jooksul võitja kinnitamisest arvates. Teiste konkureerivate taotluste kohta teeb TTJA hoonestusloa menetluse algatamisest keeldumise otsuse.

Saare 2.1 mereala enampakkumise teade avaneb uues vahekaardis

Saare 2.2 enampakkumine toimub 26.06.2024 kell 12.00 kuni 28.06.2024 kell 12.00.