Enefit Green korraldab koos Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni, Päästeameti ja teiste partneritega 18.-21. juunil õppuse, mille käigus harjutatakse tuulikus aset leidva õnnetusjuhtumi lahendamist. Selline laiapõhjaline õppus toimub Eestis teist korda.

Enefit Greeni tootmise eesti vastutava juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul arendatakse Eestis uusi tuuleparke nii maismaale kui ka merele, et suurendada rohelise elektri tootmist. ,,Rohkem tuulikuid tähendab, et peame olema valmis reageerima võimalikele vahejuhtumitele tuulikute hooldamisel ja muudele õnnetustele. Õnnetusjuhtumid tuulikutes on harvad, kuid nende lahendamine nõuab head ettevalmistust ja koostööd. Peame olema valmis tegutsema ja päästjaid igakülgselt toetama, et abi andmine ei viibiks. See eeldab head koostööd ja info liikumist ning ka valmisolekut vahendite, juhendamise ja ligipääsu tagamise näol,“ ütles Kaasik.

„Tuulikus juhtuvate õnnetusjuhtumite korral on kriitiline kiire esmaabi osutamine ja kannatanu ohutu meedikute hoole alla toimetamine. Päästetööd teeb keeruliseks see, et tegu on väga kõrge ehitisega ning peab väga täpselt teadma, kuidas tuulikus liikuda tohib. Õppuse eesmärgiks on harjutada päästjate sisenemist tuulikusse, tõusmist torni tipus asuvasse gondlisse ja liikumisvõimetu tehniku toimetamist 85 meetri kõrguselt maapinnale,“ selgitas Päästeameti päästetööde osakonna ekspert Indrek Agar.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuhi Terje Talve sõnul annavad õppused kindlustunde tulevikuks. „Korraldasime 2022. aastal õppuse põhjarannikul asuvas Enefit Greeni Aseriaru tuulepargis ja nüüd kogume praktilist kogemust Paldiski tuulepargis ning järgmisel korral juba Baltikumi suurimas Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulepargis Põhja-Pärnumaal. Hea koostöö päästeameti, kiirabi ja politseiga ning valmisoleku testimine annab kindlustunde tulevikuks, kus tuulikuid on rohkem, kuid inimeste turvalisus endiselt kõige olulisem.“

Õppusel osalevad Keila ja Paldiski kõik komandod
Õppus toimub Paldiski tuulepargi alal

Õppusel osalevad Keila ja Paldiski kõik komandod ja nööripääste spetsialistid. Õppus toimub Paldiski tuulepargi alal ning ei sega liiklust avalikel teedel. 2024. aasta kevadel korraldatakse järgmine õppus Baltikumi suurimas Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulepargis, kus tuuliku gondel paikneb 159 meetri kõrgusel.

Paldiski tuulepark toodab elektrit alates 2012. aastast. Pargis on 18 tuulikut koguvõimsusega 45 megavatti. Tuuliku gondel paikneb 85 meetri kõrgusel.