Enefit Green rajab Põhja-Pärnumaale Baltikumi võimsama ja kaasaegsema Sopi-Tootsi taastuvenergia tootmisala, kus on plaanitud alustada tootmist 2024. aasta lõpus. Täna pärastlõunal asetati taastuvenergia tootmisalale pidulikult nurgakivi.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul aitab Sopi-Tootsi taastuvenergia tootmisala kaasa nii Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele kui energiajulgeoleku tagamisele. ,,Rajades ammendunud Tootsi turbamaardlale nii tuule- kui ka päikesepargi, anname praegusele väheväärtuslikule maale uue otstarbe ja katame pea kümnendiku kogu Eesti tänasest elektritarbimisest. Taastuvenergia osakaal peab tulevikus aga kordades suurenema, et saaksime minna üle puhtamatele energiaallikatele ja tarbida taskukohast elektrit. Tuuleenergia võimsuste rajamine nii maismaale kui merele ja päikeseelektrijaamade ehitamine, viib meid eesmärgini kõige kiiremini,“ kommenteeris Kärmas.

Kärmas lisas, et tegemist on viimaste aegade kõige suurema investeeringuga taastuvenergeetikasse. Kokku investeerib Enefit Green kahe pargi väljaehitamisesse ligikaudu 350 miljonit eurot.

„Eesti eesmärk on, et aastaks 2030 oleks 100 protsenti elektrist taastuvatest allikatest. Meie panustada on, et võrgud oleksid vabad fantoomidest, menetlusprotsessid ja mõjude hindamine saaksid lühemaks. Nii on elekter meie inimestele soodsama hinnaga, väiksema keskkonnajäljega ja kasvab Eesti majanduse konkurentsieelis,“ ütles nurgakivi panemisel osalenud kliimaminister Kristen Michal.

„Elame murrangu ajal, kus vajame energia- ja rohereformi. Puhtam ja säästlikum elukeskkond ning nutikas majandus peab olema meie eelis, mitte takistus. Rajatav Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepark annab kindlasti oma panuse Eesti taastuvenergia eesmärkide saavutamisel ja tarbijatele soodsama hinnaga elektri turule toomisel,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev nurgakivi üritusel.

 

Enefit Green ehitab endisele turbamaardla alale 38 tuulikut koguvõimsusega 255 megavatti. Tuulepargi lähistele rajatakse ka ligikaudu 112 000 kahepoolsest päikesepaneelist koosnev päikeseelektrijaam. Tuule- ja päikesepargi prognoositav toodang on kokku 750 gigavatt-tundi,  mis katab ligi kümnendiku kogu Eesti tänasest elektritarbimisest.

Sopi-Tootsi taastuvenergia tootmisala nurgakivi asetati tuulikuvundamendi jalamile ja see on nurgakiviks ka lähedusse rajatavale päikeseelektrijaamale. See tähistas ühtlasi ka NOBE poolt valatud 100. tuuliku vundamenti.

Tuulepargi rajamisega seotud ehitustööd algasid 2023. aasta alguses maaparandustöödega teede ja kraanaplatside rajamiseks. Tuulikute püstitamine on planeeritud toimuma 2024. aasta hiliskevadel. Plaanide järgi hakkab park elektrit tootma juba 2024. aasta lõpus ja saab lõplikult valmis 2025. aasta esimeses kvartalis. Tuulepargi ehitustöid teostavad NOBE, Verston ja Connecto. Tuulikud toodab ja paigaldab üks maailma juhtivaid tuulikute tootjaid Nordex.

Päikesepargi ehitustööd algasid käesoleva aasta juulis maaparandustöödega teede rajamiseks. Septembris plaanitakse alustada maaraamide paigaldamisega ja päikesepaneelide paigaldusega tahetakse alustada selle aasta detsembris. Päikesepark peaks alustama tootmist 2024. aasta lõpus ja valmima lõplikult 2025. aasta lõpus. Päikesepargi ehitustöid teostavad Rodina Europe Sp. z o.o, Verston ja Energy5 Sp. z o.o. Kahepoolsed paneelid toodab Risen ja tsentraalinverterid Sungrow.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on üle 60 000 investori. Enefit Greenile kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Ettevõte ehitab praegu viite tuuleparki ja kolme päikeseparki Leedus, Eestis, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 608 megavatti.