Kuressaare Ametikool esitas 1,98 miljoni euro suuruse projektitaotluse ettevõtluse arendamise meetmesse tuulikutehnikute õppebaasi rajamiseks, et toetada Saare maakonna arengustrateegias seatud eesmärkide saavutamist.

„Esimeses etapis on kavas ehitada õppetöökoda tuulikulabade hooldajate väljaõppeks ja rajada ruum ohutustreeninguteks koos õppetööks vajaliku tuulegeneraatoriga,“ rääkis projektijuht Mairold Vaik. „Vajame ka valdkonda ja tehnoloogiat tundvaid õpetajaid ja instruktoreid. Tahame uusi erialasid nii tulevastele potentsiaalsetele õpilastele kui ka üldsusele tutvustada, et tõsta teadlikkust tuuleenergeetika valdkonna perspektiividest ja uutest atraktiivsetest töökohtadest peale õppe läbimist ametikoolis.“

Rahvusvahelistele standarditele vastavasse treeningruumi ohutuskoolitusteks on plaanis paigaldada köied ja seitsme meetri kõrgused redelid ning soetada muu vastav treeningvarustus. „Juba enne praktikale asumist on õppijatel vaja saada GWO ja IRATA ohutussertifikaadid, et teada ohutuid töövõtteid tuulikulabasid hooldades,“ rääkis Vaik.

Vastus PEEK-meetmesse esitatud rahastustaotlusele tuleb aasta lõpuks. Meetme eesmärk on elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine väljaspool Harju maakonda ja Tartu linnapiirkonda.

Ametikool soovib elektrituuliku labade hooldaja eriala õpetamisega alustada järgmisel sügisel. 2030. aastaks prognoositakse Eesti tuuleenergeetika sektorisse neljasaja uue töökoha loomist.

Järgmisel aastal on kavas esitada teine taotlus projektiga jätkamiseks, et rajada järgnevatel aastatel ka õppeklassid elektrituuliku tehniku eriala õpetamiseks.

Ametikooli eesmärk on koostöös Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni, Saaremaa valla, TalTech Kuressaare Kolledži ja valdkonna ettevõtetega toetada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist maakonda.

Taavi Tuisk

Teabejuht • Kuressaare Ametikool
Tel +372 516 2234
taavi.tuisk@ametikool.ee
www.ametikool.ee