Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eelnõu, millega suurendatakse Saare Wind Energy taotlusel algatatud hoonestuloa ala meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikul.

Nimelt näitasid keskkonnauuringud, et meretuulepargi esialgse kavandatud ala sügavates savi ja saviliivaga täitunud nõgudes lääne-, kesk- ja idaosas ei ole võimalik vajalikel vundamentidel elektrituulikuid püstitada. Täiendavalt tuvastas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kalastiku ja merepõhja elupaikade uuringus, et esialgsel hoonestusloa alal asuvad looduskaitsealused elupaigatüübid, kuhu samuti tuulikuid rajada ei saa, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Uuringute tulemustest lähtuvalt esitas Saare Wind Energy taotluse hoonestusloa ala korrigeerimiseks ja laiendamiseks kogupindalaga kuni 197,5 ruutkilomeetrit, mis on varasemaga võrreldes suurenemine kuni 18,6 protsendi ulatuses.

Hoonestusloa taotluse esitamisel kehtinud veeseaduse redaktsiooni kohaselt võib valitsus hoonestusloa taotleja põhjendatud taotlusel muuta hoonestusloa algatamisel määratud tingimusi. Hoonestusloa algatamise muutmisega üksnes laiendatakse algatatud hoonestusloa menetluses hoonestusloaga koormatavat ala ja korrigeeritakse selle piire ehk võetakse menetlusse suurem ala. Sellega ei anta välja hoonestusluba.

Kui hoonestusluba menetluse tulemusel tulevikus antakse ja arendaja selle realiseeriks, siis oleks meretuulepark elektriturule lisanduv 1400 megavati võimsusega taastuvelektri tootja.