Taastuvatest allikatest tootsid Eesti elektrijaamad 2020. aastal elektrienergiat 2229 gigavatt-tundi ehk 15 protsendi võrra rohkem kui 2019. aastal.

Taastuvenergia toodang moodustas lõppenud aastal 46,4 protsenti Eesti elektritoodangust ja kattis 25 protsenti tarbimisest, teatas Elering.

Aasta neljandas kvartalis oli taastuvelektri osakaal elektri kogutarbimisest 25,6 protsenti, 2019. aasta samal ajal oli see näitaja 24 protsenti. Toetust saanud taastuvenergia kogus kasvas eelmisel aastal 12 protsendi võrra 1890 gigavatt-tunnini.

Möödunud aasta taastuvenergia toodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 56 protsenti. Nendest allikatest toodeti 1260 gigavatt-tundi elektrit. 2019. aasta jooksul 1180 gigavatt-tundi.

Tuuleenergia andis 2020. aastal 37 protsenti taastuvenergia kogutoodangust, toodeti kokku 824 gigavatt-tundi elektrienergiat ning tuuleenergia tootmine kasvas aastaga 19 protsenti.

Juba eelmise aasta 27. novembri hilisõhtul täitus toetatavale tuuleenergiale seatud piirmäär – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas. See tähendab, et sellest hetkest kuni kalendriaasta lõpuni toodetud tuuleelektrile toetust enam ei makstud. Sarnane olukord leidis aset viimati 2015. aastal.

Hüdroenergia toodang oli mullu 27 gigavatt-tundi, 2019. aastal toodeti 22 gigavatt-tundi. Suurimat kasvu näitas siiski taas päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas rohkem kui kaks korda – 54 gigavatt-tunnilt 119 gigavatt-tunnini.

Ka toetussummad suurenesid samas mahus – päikesest toodetud elektrienergiale maksti 2020. aastal toetust 6,2 miljonit eurot. Hüdroenergiale maksti terve möödunud aasta jooksul kokku 892 000 eurot taastuvenergia toetust.

Aasta lõpu seisuga on päikesest elektrienergia tootjaid arvuliselt juba üle 6300 ja toetusskeemi on registreeritud 230 megavati ulatuses tootmisvõimsusi.

Võrreldes eelmise aastaga on tootjate arv praktiliselt kolmekordistunud ning lisaks on kontrollimisel ja registreerimise ootel üle 4500 kuni 50-kilovatise võimsusega tootmisseadme, mille osas arendajad on eelmise aasta viimase päeva seisuga deklareerinud tootmisvalmidust.

See tähendab, et kokku on 2021. aastaks paigaldatud ja võimeline elektrit tootma juba ligikaudu 500 megavatti päikeseenergial põhinevaid tootmisvõimsusi.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga välja samas mahus ehk ligikaudu kolm miljonit eurot 95 gigavatt-tunni kohta.

Kokku maksti 2020. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 99,5 miljoni euro ulatuses ning taastuvenergia tasu laekus tarbijatelt Eleringile 90,1 miljonit eurot. Vältimaks tarbijatele taastuvenergia tasu tõusu kattis vahe makstud toetuste ja laekunud tasude vahel riik.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga