Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas käskkirja, millega algavad ettevalmistused toomaks elektriturule 4,52 GWh ulatuses madalaima hinnaga roheelektrit. Elering viib läbi taastuvenergia vähempakkumise hiljemalt selle aasta 3. oktoobriks.

„Tahame taastuvenergia tasu langetada ning samal ajal loodussõbralikumat elektrit toota, seetõttu alustame järjekorras juba kolmanda konkursiga,“ ütles minister Aas. „Varasem kogemus näitab, et võrreldes varem kehtinuga on uutel konkurssidel taastuvenergia toetus enam kui kolm korda madalam,“ lisas ta.

Vähempakkumise korraldajaks on majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ning läbiviijaks Elering, kes reastab pakkumised vastavalt hinnale. Algava taastuvenergia vähempakkumisega soovib riik tõsta Eestis roheelektri osakaalu ning ühtlasi tagada läbi avatud konkursi võimalikult madal taastuvenergia tasu inimeste ja ettevõtete elektriarvetel. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15. juuli 17:00 ning nende avamine toimub järgmise päeval kell 12:00.

Eelmisel aastal toimunud vähempakkumisel osales 27 päikesest taastuvenergia tootmisseadet ning pakutud energiahulk ületas soovitavat mahtu neljakordselt. Võitjaks osutus kuus ettevõtet seitsme tootmisüksusega. Eesti toodeti 2020. aastal ligikaudu 2230 gigavatt-tundi roheelektrit, mis on ligikaudu veerand riigi tarbimisest.