Elektrituruseaduses sätestatud taastuvelektri toetuste maksmiseks tarbijatelt kogutav taastuvenergia tasu jääb 2021. aastal 1,13 sendi tasemele kilovatt-tunnist ilma käibemaksuta, teatas Elering.

Taastuvenergia toetusteks kulub tuleval aastal prognoosi järgi kokku 90,1 miljonit eurot ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektri toetusteks 3,9 miljonit eurot. Taastuvenergiast toodetakse eeldatavalt 1677 gigavatt-tundi ja tõhusa koostootmise režiimil 122 gigavatt-tundi elektrienergiat.

Taastuvenergia toetustest läheb prognoosi kohaselt pea pool ehk 47 protsenti biomassil töötavatele koostootmisjaamadele. Tuulest toodetud taastuvelekter saab eeldatavalt 32 protsenti toetustest ning päikeseenergia tootjad 18 protsenti. Ülejäänud toetus jaguneb biogaasijaamade ja hüdrojaamade vahel.

Eelneva 12 kuu jooksul kasvasid toetusaluse taastuvenergia ja tõhusa koostootmise mahud 10,9 protsenti ja toodangut toetati 1927 gigavatt-tunni ulatuses. Toetust maksti 103,5 miljoni euro ulatuses, millest tarbijad katsid 88,9 miljonit eurot.

Riik lisas tarbijate eest taastuvenergia toetuste süsteemi 2020. aastal 12 miljonit eurot, mis võimaldab kasvanud taastuvenergia tootmismahtude ja mõnevõrra kahanenud tarbimise juures tasu mitte suurendada. Eeldatavalt hakkab taastuvenergia tasu järgnevatel aastatel vähenema, kuna mitmetel suurtel tootjatel lõpeb 12-aastane toetusperiood.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnastas Eleringi visiooni, mille kohaselt peaks elektriturg suuresti töötama toetusteta.

“Meil on hea meel, et taastuvenergia on turupõhiselt üha konkurentsivõimelisem ja järgmise viie aastaga läheb üle 60 protsenti täna toetusskeemis olevast tootmisvõimsusest välja. Seega vanade taastuvenergia võimsuste toetusperiood saab otsa ja uusi enam sellises rahalises mahus ei tohiks liituda, mis peaks võimaldama meil näha järgnevatel aastatel taastuvenergia tasu vähenemist,” rääkis Veskimägi.

Lisaks lisandunud uutele tootmisvõimsustele aitasid taastuvenergia toodangu suurenemisele lõppeval aastal kaasa väga head tuuleolud. Kuna tuuleenergia toodangule makstakse aastas toetusi maksimaalselt 600 gigavatt-tunni ulatuses, siis sellel aastal saab piir eeldatavalt detsembrikuus täis ja tuuleenergia tootjad aasta lõpus toetust enam ei saa. Vastav piirmäär ületati ka 2015. aastal, kui aasta viimasel nädalal tuuleenergiale toetust ei makstud.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu, mille määrad on välja toodud elektrituruseaduses.

Kehtiva elektrituruseaduse alusel on taastuvenergia tasu arvutajaks Elering, kes koostab ja avaldab 1. detsembriks oma veebilehel võrguettevõtjate, otseliini valdajate, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjate ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijate esitatud prognoosidel põhineva hinnangu.

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga