Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (ETEA) alustab koostööd Pärnu ja Kuressaare kutsekoolidega, et katta Eesti tuuleenergeetika kasvav tööjõuvajadus.

ETEA Kutseõppe arendamise töögrupi juht Innar Kaasik kommenteeris kahe kooli valikut: „Me saame olla kindlad, et läbi kutsehariduse arendamise jäävad tuuleenergia abil loodavad töökohad Eestisse ning hakkavad maksutuluna toetama kohalikke omavalitsusi ning kogukondasid. Kõige olulisem on see, et meie noored ei pea otsima edaspidi tasuvat tööd Tallinnast või Eestist väljastpoolt, vaid saavad läbi tuulikutehnoloogi kutsehariduse tööd kohalikus kogukonnas ning sidusus tuulik ja kohalik kogukond kasvab veelgi.”

Eestis on lähimal kümnendil plaanis rajada 1,3 GW koguvõimsusega maismaatuulikuid, millest esimesed tuulepargid valmivad lähiaastatel. Täna olemasolev 320 MW maismaatuuleparkide võimsus on tekitanud juba tugeva puuduse kvalifitseeritud tööjõust. Pärnumaa Kutsehariduskeskusel on olemas tingimused, kogemused ja võimalused hooldustehniku õppega peatselt edukalt alustada ja vältida suurt tööjõukriisi, mis muidu kogu valdkonda lähitulevikus tabab.

Lisaks maismaale rajatavatele tuuleparkidele on Eesti mereala tuuleparkide koguvõimsus hinnanguliselt vähemalt 7 GW, mis lähtub kehtestatud planeeringutest ja riigi taastuvenergia eesmärkidest. Esimesed meretuulepargid (Eesti Energia ja Saare Wind Energy) on planeeritud valmima aastal 2028. Iga merre rajatud 1 GW toob hinnanguliselt 100 uut otsest töökohta, mis sellel ajahetkel tuleb katta kohaliku oskustööjõuga.

Meretuuleparkide hooldus vajab hooldustehnikuid, kelle väljaõppesse lisandub täiendavalt n-ö mereline komponent. Parim strateegiline kasvupotentsiaal tuulikute hooldustehnikute väljaõppeks Eestis on Kuressaare Ametikool koos Taltechi Kuressaare Kolledžiga.

Mõlemad õppeasutused on suutelised lähiajal alustama hooldustehnikute väljaõppega. Õppeasutustega tehakse koostööd samaaegselt ja ühtselt, sealjuures taotletakse riiklikku rahastust hooldustehniku õppe alustamiseks mõlemas õppeasutuses samas mahus ja tingimustel.

 

Terje Talv
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht
5063583

Terje.talv@tuuleenergia.ee

www.tuuleenergia.ee