Eesti ja Läti ühine meretuulepargiprojekt Elwind sai Euroopa Liidust positiivse vastuse rahataotlusele keskkonnamõju hindamise uuringute läbiviimiseks.

11. juulil avalikustas Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) oma otsuse, kellele 2023. aasta Euroopa ühendamise rahastuse taotlusvoorus piiriüleste taastuvenergiaprojektide elluviimiseks vahendid eraldatakse. Ka Elwind, Eesti ja Läti riikidevaheline meretuuleenergia ühisprojekt on nende kahe projekti hulgas, teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

“Rahastusleping on küll veel sõlmimata, kuid CINEA on kinnitanud, et eraldab meile taotletud 18,8 miljonit eurot kahe riigi merealal läbi viidavate uuringute katteks,” ütles KIK-i Elwindi projektijuht Tõnn Tuvikene.

Elwindi projekti raames on plaanis Euroopa kaasfinantseeringu toel läbi viia kõik meretuulepargi alade eelarendamise faasi uuringud, sealhulgas keskkonnamõju hindamise uuringud ja mitmed tehnilised uuringud, mis annavad hilisemale projekti arendajale vajaliku informatsiooni merealade olukorrast. Elwind jõudis juba 2022. aasta augustis kahe teise suurprojekti kõrval Euroopa Liidu prioriteetsete piiriüleste taastuvenergia projektide (C-B RES) nimekirja, mis andis võimaluse taotleda sel kevadel tulevasteks uuringuteks toetust.

Elwindist võiks KIK-i hinnangul saada üks eeskujusid tulevikus arendatavatele meretuuleparkide hübriidprojektidele. “Meretuuleenergias nähakse üht Euroopa Liidu energiaturu alustala, mille potentsiaali ei ole veel kaugeltki suudetud rakendada,” ütles Tuvikene.

Praegu on projekt veel varajases planeerimisjärgus ja selle elluviijad on seadnud eesmärgiks kõik eelarendamise uuringud lõpetada 2026. aasta lõpuks. “Elwindi projekt on veel üks samm meie regiooni parema ühenduvuse võimaldamiseks ja seda tuleks näha kui tulevase Läänemere supervõrgu üht esimest elementi,” lisas Tuvikene.