Kolmapäeval, 5. oktoobril harjutab päästeamet tuulikus aset leidva õnnetusjuhtumi lahendamist.

Õppuse stsenaariumi kohaselt vajavad Viru-Nigula vallas Aseriaru tuulepargi tuulikus elupäästvat abi hooldustöötajad. Sündmusele reageerivad nii päästeamet kui ka Enefit Greeni meeskond.

Enefit Greeni tootmise eest vastutav juhatuse liige Innar Kaasiku ütleb, et on õnnetusjuhtumid tuulikutes harvad, kuid nende lahendamine nõuab head ettevalmistust. „Selline õppus on Eestis esmakordne. Teeme kõik endast oleneva, et õnnetusi ei juhtuks. Samas  peame olema valmis tegutsema ja päästjaid igakülgselt toetama, et abi andmine ei viibiks. See eeldab head koostööd ja info liikumist ning ka valmisolekut vahendite, juhendamise ja ligipääsu tagamise näol,“ ütles Kaasik.

„Tuulikus päästetööde tegemise teeb keeruliseks see, et tegu on väga kõrge ehitisega ning peab väga täpselt teadma, kuidas selle masina sees üldse liikuda tohib. Seni ei ole tulnud meil tuulikust inimesi päästa, aga arvestades, et tasapisi tuleb tuuleparke aina juurde, siis suureneb ka õnnetuse juhtumise tõenäosus. Õppuse peamine eesmärk ongi olla sellisteks sündmusteks valmis ja tuvastada need kitsaskohad, mis võivad päästetööd takistada,“ selgitas Päästeameti päästetööde osakonna ekspert Indrek Agar.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talve sõnul areneb Eesti järgmisel kümnendil tuuleenergia maaks. „Uute tuuleparkide lisandumisel maismaale ja merele toodame üha suurema osa tarbitavast keskkonnasäästlikult ja soodsamalt. Rohkem tuuleelektrijaamu tähendab ka seda, et peame olema valmis reageerima võimalikele vahejuhtumitele tuulikute hooldamisel ja muudele õnnetustele. Hea koostöö päästeameti, kiirabi ja politseiga ning valmisoleku testimine annab kindlustunde tulevikuks, kus tuulikuid on rohke, kuid inimeste turvalisus endiselt kõige olulisem,” lisas Talv.

Õppusel osalevad Jõhvi komando päästjad ning Eesti Päästemeeskonna (EDRT) otsingu ja päästerühma (EST-USAR) nööripääste spetsialistid.