18. novembril kohtusid TÜ Pärnu kolledžis Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, tuuleenergiasektori ettevõtted ja Pärnu kutse- ja kõrgkoolid selgitamaks meretuuleparkide tulevast töötajate ja koolituse vajadust. Eesti rannikuvetes on praegu tegutsevatel ettevõtetel järgmisel kümnendil arendamisel 3,8 GW võimsusi, mis katab kahekordselt Eesti praeguse energiatarbe. Kolmekordistub ka maatuuleparkide võimsus.

Juurde luuakse sadu keskmisest märksa suurema palgaga hooldustehnikute töökohti. Lisatööd saavad ka sadamad, veo- ja varustusfirmad, nende projektijuhid, tiimliidrid ja logistikud. Nii tuulikute paigaldamisel kui ka hilisemal hooldusel saavad arvukalt lisakundesid majutus- ja toitlustusasutused. Omaette võimalus ja väljakutse on tuuleenergia operaatorfirmade kontorite Eestisse tulemine, mille üheks eelduseks on oskustööjõu olemasolu.

Pärnumaa kutsehariduskeskus valmistab ette juba päikeseelektrisüsteemide paigaldajaid, IT-süsteemide spetsialiste ja metallitöötlejaid. Mõlemad koos Pärnu Saksa tehnoloogiakooliga koolitavad elektrikuid ja seadmete koostajaid-tehnikuid. Pärnu kolledžis huvitab tuuleenergiasektorit ennekõike projektijuhtide ja erialase võõrkeele õpe. Kohtumise lõpus lepiti kokku edasised tegevused õppekavade ühisel arendamisel saavutamaks nende riiklikku rahastamist.

Lisainfo:

Terje Talv, 5063583, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht

Dr Garri Raagmaa
University of Tartu Pärnu College, Director
Associate Professor of Regional Planning
Tel. +372 44 50520
E-mail: garri@ut.ee