Novembrikuised küsitluse tulemused näitavad, et Eesti inimesed toetavad tuuleenergia laiemat kasutuselevõttu. Kõige suurem on toetus meretuuleparkidele.

Enefit Greeni tellitud EMORi uuring näitab, et 80% Eesti inimestest pooldab meretuuleparkide rajamist ning 74% toetab maismaatuuleenergia laiemat kasutust. Kõige suuremad tuuleenergia toetajad on noored vanuses 15-24, kus meretuuleenergia toetus on koguni 88%.

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulmi sõnul näitavad uuringutulemused, et sammud tuuleenergia kiiremaks arendamiseks on tähtsad kogu ühiskonnale. „Üldine suur toetus tuuleenergiale annab nii omavalitsustele kui ka riigile kindlust teha otsuseid, mis taastuvenergia suuremat tootmist Eestis soodustavad. Juba järgmisel aastal hakkavad Eestis ka esimesed uued tuulepargid tööle, mis võiks üldist toetust veelgi suurendada,“ kirjeldas Ulm.

Ka oma kodukanti rajatava elektrijaama puhul on suhtumine pooldavam meretuuleparkidesse. Pooled vastajatest suhtuks väga või pigem positiivselt kodu lähedale rajatavasse maismaatuuleparki ning 69% vastanutest suhtuks positiivselt või väga positiivselt kodulähedasse meretuuleparki.

Uuringu üks küsimus puudutas inimeste teadlikkust taastuvenergia ja elektrihinna seoste kohta. Vaid iga kuues inimene teab enda sõnul, kuidas taastuvenergia elektribörsil hinda kujundab. Kolmandik inimestest teab küll, et päikese- ja tuuleenergia on kõige odavam, kuid ei ole kursis selle mõjuga tarbijale.

Ulmi sõnul tuleb odava taastuvenergia ja börsihinna seoste selgitamise eest hea seista nii arendajatel kui ka ametkondadel. „Tuul ja päike on kõigist elektritootmise viisidest kõige odavamad ja mida rohkem neist toodetud elektrit turul on, seda soodsam on hind tarbija jaoks. Selle seose laiem selgitamine aitaks tuuleenergia toetust ilmselt veelgi suurendada,“ ütles Ulm.

EMOR viis küsitluse läbi tänavu novembris. Tegemist oli üle-eestilise omnibuss uuringuga, mis kõnetab umbes 1100 elanikku vanuses 15-84.

Allikas: Enefit Green